Choď na obsah Choď na menu
 


História vzniku

6. 4. 2008

Od nepamäti sa ľudia niečoho boja a radi si dotvárajú takýto strach vlastnou predstavivosťou. Na rôznych miestach sveta je možné vidieť para normálne javy v podobe duchov a vôbec nezáleží na kultúre ani viere, a tak isto to je s lykantropiou, voodoo, zombie a vampirizmom, na malý rozdiel - niektoré veci, by sme nemali vidieť. Momentálne si povieme o upiŕoch o jave, ktorý ani po mnohých výskumoch a debatách sa nevie objasniť. Príčiny tohto zjavenia a z hrobu vstania neobjasnili, ani vedci, ani kňazi, aj keď existujú teórie o nezrážaní krvi, o tzv. tranze, ktorý sa tvári ako smrť, pri čom jedinec žije. Podľa modernej medicíny sa pod pojmom vampirizmus rozumie iba psychický vampirizmus, niečo ako fyzický vampirizmus nie je prípustné, i keď v takomto prípade sa už hovorí o chorých jedincoch. Lekári a vedci sa odvolávajú na fakt, že existuje istá choroba, ktorá vyvoláva u osôb potrebu piť krv, jedná sa totiž o nízku hladinu železa a inyćh minerálov v krvi, ktorú si zrejme nakazení potrebujú doplniť a za najlepší zdroj považujú inú krv, odborníci tomu hovoria aj chudokrvnosť. Takto to aspoň tvrdia vedci a lekári, no postihnutí sa oháňajú slovami: „Robím iba to, čo musím, aj ty ješ a piješ, pretože musíš, je to pre teba taká istá samozrejmosť ako pre mňa pitie krvi.“ Ak teda v súčasnej dobe existujú jedinci, ktorí majú potrebu piť krv, či už svoju alebo cudziu niet divu a vôbec nepochybujem, že by sa tento jav nemohol prejavovať aj v histórii. Ako dobre vieme, pôvod vampirizmu je hlboko zakorenený v histórii ľudstva a úzko prepojený s lykantrópiu, ktorú rozoberiem nižšie. V istom období sa objavila choroba, ktorá vyvolala u jedinca chronickú smrť, ktorá telu nedovolila rozložiť sa, pretože krv v tele nechcela stuhnúť. Na tie časy si nikto nevedel vysvetliť, prečo dotyční ešte stále nie sú rozložení, a preto museli prísť isté protivampiristické zákroky. Ja si dovolím tvrdiť, i keď nie som žiadny doktor ani vedec, že ak niekto robí na tele plnom nestuhnutej krvi, nech sa jedná o mŕtveho alebo živého, zverstvá podobné odťatiu hlavy, prepichnutiu srdca kolom, viedlo to k udalostiam, ako bola striekajúca krv, či už z ničoho nič otvorenie úst. Z vlastnej skúsenosti viem, ako sa prikrášľujú obyčajné zážitky, či príhody a ak sú podané ústne, o to viac. Pokiaľ nie sú zaznamenané okamžite písomne, nastávajú nezrovnalosti a nepresné údaje. Je fakt, že sa našli aj také záznamy a to rovno úradné, že dotyčný dokonca žil a pri protivampiristických zákrokoch vydával neľudské škreky, taktiež o týchto faktoch sa môžeme dočítať ďalej. Ale aj napriek všetkému, čo som tu uviedol neviem si tak isto ako doktori a vedci vysvetliť ako nastala táto dosť podivná choroba nezrážania krvi, nevedno z akých príčin a čím spôsobená. Ba čo viac neviem si vysvetliť, ako bolo možne, že niektorí sa po smrti metali, či dokonca vstali z hrobu, i keď berme v úvahu ľudské prikrášľovanie. Magické vedy, ktoré mi svojim spôsobom nie sú až tak neznáme, hovoria o astrálnej časti tela. Aby sme mohli pochopiť bytie a žitie v astrálnom svete musíme pochopiť základne prerozdelenie. Prvý svet je fyzicky, to je ten, kde žijeme. Druhý svet je astrálny, ten je úzko prepojený s tým naším a posledný svet je mentálny, ako už samotný názov hovorí jedná sa o svet, kde je podstatná myšlienka, tu nie je čas a ani emócia iba samotné myslenie. Niekomu by sa tieto svety mohli zdať nereálne a nemožné v rozpore s jeho náboženstvom, ale ak sa viac menej zamyslíme dôjdeme k záveru, že práve majú až príliš spoločného s mnohými náboženstvami. No danou témou nie je náboženstvo a ani iné svety, ale upíry. Máme to tak, že ak človek, teda jedinci so silnou mysľou dokážu navštíviť, či iba vidieť astrálny svet, dokážu teda astrálne časti prebývať v našom svete. Nie je to nič nereálne, aj keď na prvý pohľad by sa to mohlo takým zdať. Samotné ázijské náboženstva hovoria o duši a o vyžarujúcej aure a to je naša duša, ktorú síce nevidíme, ale pomocou nej môže zavítať do sveta astrálneho, kde tak či onak zavítame po smrti. A tak astrálna časť nášho tela, ktoré je zložené z duše, vedomia a hmotného tela sa môže dostať do sveta fyzického. No na to, aby v ňom mohla prebývať potrebuje neporušené hmotné telo. Je to logické, pretože bez schránky nie je pošta. Týmto by som objasnil modernej vede existenciu svetov, ktoré sú, no nie každý o nich vie a teda nie všetko si môžeme vysvetliť iba na úrovni vzorcov a čísel.

Ale, teraz sa vrátim k samotnej problematike. Nie je až tak neznáme, že upírov poznáme vo viacerých formách. Vedľa upírstva (vampirizmu) fyzického zameraného na "sanie krvi zo živých"- krv je získavaná ako prostriedok revitalizácie, umožňujúci upírom, len akúsi strnulú záhrobnú existenciu (vegetovanie), existuje vampirizmus ektoplazmatický, zvaný tiež arrivizmus, spočívajúci vo "vysávaní životnej sily". Arrivisti sú živí ľudia, ktorí vedome, či nevedome získavajú vitálnu silu druhých osôb. Tú môžu postihnuté osoby strácať v prítomnosti ľudí, ktorých sa boja: indukcia strachu vedie k samovoľnej strate vitálnej sily - tá potom prechádza na osobu, ktorá strach indukovala. Ďalším a dosť podstatným delením, podľa kultúr a obdobia v rôznych častiach stredovekej Európy je delenie druhu vampirizmu na:

- Revenant - Tým bol nazývaný mŕtvy, ktorý podľa ľudských predstáv vychádzal z hrobu a prehováral k živým.

- Vampír alebo upír - Asi najčastejšia forma. Jednalo sa o mŕtvych, ktorí pojedali v hrobe svoje telo a časti odevu. Spôsoboval smrť najprv svojím blízkym a neskoršie aj vzdialenejším osobám

- Mora - Dusila a morila ľudí alebo aj zvieratá v spánku.

- Vlkodlak - alebo aj lykantrop, napol človek, napol vlk je posledný typ. Za takých ľudia považovali tých, čo dokázali brať na seba podobu zvierat, najčastejšie to bol vlk, v ojedinelých prípadoch netopier a iné. Ako už samotné fakty hovoria, vlkodlactvo bolo omnoho staršie, ako vampirizmus a jeho skutočná podoba má veľmi málo spoločného s upírmi, preto o nej stručne napíšem samostatne nižšie.

Lykantropia – Vkodlactvo
Z veľkej časti sa pripisuje šamanizmu, čarodejníctvu, mágii a okultistickej vede. Jedná sa o schopnosť človeka meniť svoju podobu na vlka. Divoká šelma žijúca v človeku a za mesačných nocí drásajúca sa na povrch.
Vlkodlak - vlčí démon spútaný s telom človeka. Upíry na seba často berú podobu vlka. Naproti tomu sú vlkodlaci samostatnou prastarou rasou a obývajú túto zem už od nepamäti.
Vlkodlactvo - LYKANTROPIA, je predovšetkým zvláštny stav mysle a vedomia, kde si človek predstavuje že je vlk, alebo sa na neho mení.
Vlkodlak - latinsky lycanthrop. V anglicky a nemecky hovoriacich krajinách - werewolf, v Austrálii marsupials. Žiadne zviera nežilo tak dlho popri človeku bez zmien. Celých 20000 rokov, čo je doba desať krát dlhšia ako je kresťanská viera.
Vlkodlactvo je pokladané za čiernu mágiu, preto ľudí, ktorí takto trpeli, upaľovali alebo vešali.
Okultizmus špecifikuje Vlkodlaka jednoznačne. Je za neho považovaný človek, ktorý sám úmyselne pomocou magického rituálu alebo vplyvom mesačných, či démonických síl sa v určitom časovom období mení na vlka. Človek si po premene väčšinou nič nepamätá, cíti sa unavený a na niekoľko hodín upadá do hlbokého spánku. Okultná lykantropia patrí medzi najdesivejšie veci, ktoré okultizmus ovláda.


Stručne sme si ozrejmili aj lykantropiu, ale vráťme sa opäť k upírom. Neodpustil by som si, ak by som nespomenul, že v niektorých starších prípadoch sa mohlo jednať o kríženie druhov. Niekto by mohol povedať, že kniha Dracula alebo iná beletria má na svedomí premenu upíra na vlka, ale táto povera má staršie korene než kniha, ktorá bola napísaná v 20.storočí.

Podľa satanistickej biblie, je takzvaný upír služobník diabla, ten ktorý pre neho pojedá duše slabých a nevinných. No v niektorých kútoch sveta si satanskú bibliu vykladajú úplne inak a nastáva vážny problém, z prv nepovšimnutej a neškodnej sekty sa stáva obradný kult, kde prichádzajú ľudia o životy, len aby uspokojili prianie Satanove. Vznikajú krvavé orgie, či sexuálne hry, pri čom všetci zúčastnený sa považujú za upírov žijúcich v tomto svete, krv zabitého vypijú a potom je na rade sex. O takýchto kultoch by sa dalo písať veľmi dlho, ale podľa môjho zváženia sa jedná o chorých, či nevyrovnaných jedincov, ktorí sa na prvý pohľad môžu zdať úplne normálny a dokonca aj inteligentný a zjavne v súkromí to tak nie je, preto im nemienim venovať viacej času. Dokonca aj v samotnej a jedinej biblii píše o vampirizme a ani znalci biblie, to nevyvracajú, konkrétne v starom zákone v tretej knihe Mojžišovej, kapitola 17: „Krvi žiadneho tela jesť nebudete alebo duše rôzneho tela jesť krv jeho. Kto by ju jedol, bude vyhľadený.“ Ako vidieť, ani kresťanská hlavná kniha si nedovolila okrajovo pripomenúť, že byť upírom je hriech.

Na internete sa dá naraziť na celkom zvláštnu teóriu, že vampirizmus je dobrovoľný akt výmeny krvi, sprevádzaný rozkošou. Upíry takéhoto typu sú smrteľní a sú nimi bežný ľudia, ktorí sú ochotní dať spraviť aj upírske zuby, viacej informácií o takomto druhu vampirizmu sa dá nájsť na
www.sanguinarius.org.


Obdoba vampirizmu spomenutého vyššie je aj niečo, kde ľudia považujú krv za najlepší zdroj energie. Ľudia trpiaci touto myšlienkou sú väčšinou súčasťou kultov, ktorí si medzi sebou teto elixír energie vymieňajú. Nie som si presne istý, ale zdá sa mi, že sa rozďelujú na tri skupiny a momemntálne si už asi nespomeniem aké, ale viem, že jedna mala aj niečo spoločné s psychyckým vampirizmom. O pôvode hovoria, že to bola nejaka osoba, opäť si nespomínam a spomínaju, že časom sa ich sila vytratila a krv znehodnotila skrížením s ľuďmi. Schopnosti týchto upírov teda pramenia z energie a ak sa pýtate aké schopnosti, tak ide hlavne o videnie v tme a mierna nadsila. Ľudía v týchto kultoch pôsobia intligentne a tak je veľmi ľahké ím podľahnúť, preto buĎte na pozore pred zlými prorokmi...


Iné tvrdenie hovorí o tom , že upíry sú démoni sexu a zvrátenej erotiky s jemnou príchuťou sadizmu. Toto nie je nič čo by nebola pravda, lebo ak sa obzrieme vyššie nájdeme spojitosti o rozkoši. Ba dokonca aj v knihách bolo pripomenuté, že vampíry sú posadnutý a zvrátení ľudia s divnými chúťkami a ja aj dosť verím, že takýto ľudia museli žiť aj vo veľmi dávnych dobách a zúčasňovali sa takýchto orgií, ktoré ani v dnešnej dobe nie sú o nič viac, chápané.

Medzi vampirizmus patria aj rôzne nákazy, choroby, či prekliatie celej rodiny. O tom, že takýto druh vampirizmu naozaj existuje svedčia aj fakty o prekliati vykrádačov hrobov, alebo aj archeológov, pri čom ich smrť si nikto nevedel vysvetliť v priebehu niekoľkých ďalších dní zomreli aj rodinný príslušníci. Veď, kto by kládol nejakým starým varovným nápisom vážnosť, skorej sa pousmeje a povie si aký je realista: "Smrť sa dotkne svojimi krídlami každého, kto poruší faraónov kľud.". Ja som realista a tak by som na také slova kašlal, tí čo tak učinili za to zaplatili životom svojím aj príbuzných. Toto sa týka Tutanchamonovej hrobky a iných, z ktorých by bola škoda nespomenúť hrob Amon – Reovej kňažnej, ktorá pochádzala z Vesetu v období 1600 pred Kristom. Po objavení lúpežnými Arabmi telo zmizlo aj so všetkými tými čo ho objavili. Samotný hrob bol prevezený do Londýna, kde pretrval do čias kým sa ho kvôli umierajúcim strážcom nerozhodli strčiť do skladu a zamenili ho za duplikát. O rakvu prejavili záujem Američania a tak bolo pre istotu prevážané nepotopiteľnou loďou TITANIC. Loď sa predsa len potopila a tajomná rakva s ňou.

O chorobách nezrážaní krvi sa dajú nájsť skutočné lekárske záznamy, aj keď je pravda, že isté veci si medicína v tamtých časoch nemohla vysvetliť, a preto si ani nevysvetlila, ako je to či tamto možné, ale pravda je taká, že ani súčasná nemá k tomu potrebnú dokumentáciu. Nachádzajú sa rôzne záznamy o chorobách, ktoré pripisovali vampírom, ako tranz podobný smrti, chudokrvnosť, alergia na svetlo, mutácia jedincov, zdeformovaný skelet alebo aj vyčnievajúce zuby a pod. Podľa všetkého upíry nie sú nesmrteľný, ako sa niektorý domnievajú. Našlo sa aj pár takých tvrdení, že na posadnutých účinkovalo priloženie kresťanského kríža na čelo. Bolo to aj vedecky spísané istými výskumníkmi z Nemecka. Podľa mnohých tvrdení zhubný vplyv mala a má svätená voda, náboženské talizmany, denné svetlo, no za najúčinnejšie sa považuje odťatie alebo vykrútenie hlavy, prípadne prebodnutie srdca kolom v horších prípadoch nastúpilo aj upálenie mŕtvoly.

V celej histórií sa nájde mnoho zmienok o vampirizme, dnes existuje komunita ľudí, ktorá si hovorí gothi (gothici) a snaží sa vyzerať ako mŕtvy v bolesti hľadajú krásu v umieraní rozkoš, toto tvrdenie je možno trochu prisilné, lebo nie všetci príslušníci sú takýto, ale väčšina áno. Aj keď sa jedná o trend, ktorý vybehol niekedy v polovici 20. storočia, myslím si, že podobní ľudia museli žiť už dávnejšie, teda je fakt, že kňazi starých egyptských bohov mali podobné sklony. Ak sa teda stretlo niekoľko takýchto ľudí nastala u ľudí vrava. Ako dobre vieme, veľká, väčšina takýchto ľudí pochádzala z mesta a tak volili krajšie prostredie na svoje hrádky a to opustené hrady uprostred ničoho. Veľmi dobre poznám gothov a preto viem, že majú v obľube robiť si z ľudí nebežné vtipy a využívajú k tomu ich strach a predstavivosť. Dobre sa vie o tetách rozprávačkách, večne na okne, a ak sa uprostred noci cez malú dedinu ženie sprievod čudesných ľudí v kočoch, vyvoláva to strašidelný pocit a husiu kožu na chrbte. Tety to prikrášlia a máme na svete upírske hrady a rôzne strašidelné povery. Berme aj v úvahu, že v obdobiach, keď vznikali takéto povery vládli rôzny krutovládcovia a tí naozaj mali sadistické sklony, no mám veľmi dobré skúsenosti s tým, ako si ľudia radi vymýšľajú a prikrášľujú. No medzi asi najstaršie civilizácie sprevádzajúce vampirizmom, už od jej pôvodu boli starý Egypťania, Aztékovia a dokonca aj Májovia, Sumeri, Babylončania a iný. Každý z nás sa učil o týchto kultúrach v dejepise a dobre sa vie o tom, že na uctievanie a udobrenie bohov, používali krvavé procesy, aj keď sa to zdá byť primitivizmus, nesmieme zabúdať, že sa jednalo o jedny z najvyspelejších ľudský rás. Časom sa tieto procesy zmiernili, ale to nemení na tom, nič, že istý zástancovia trvali na svojom a možno pretrvali aj do súčasnosti. Doteraz v niektorých primitívnych kútoch sveta, kde ešte civilizácia nestihla poškvrniť a poznamenať okolie, existujú zmienky o tzv. kanibalizme sprevádzanom šamanizmom a pod.. A ani vedci si nevedia vysvetliť niektoré nadprirodzené deje, nech sa nám zdá život indiánov akokoľvek primitívny, duchovne na tom boli omnoho vyspelejšie ako terajší veriaci.

Najdôležitejšie je aby sme mali predstavu, ako takí upíry vlastne vyzerajú, skúsim sa ich výzoru venovať trochu viac. Väčšina z vás pozná upírov z filmov, či známej beletrie, ale aby sme nezostali iba v knihách a umelecky prikrášlených dielach, treba sa vrátiť do histórie, kde sa obzrieme po starých záznamoch a vydolujeme nejaké tie informácie zhrňujúce výzor upírov. Vo väčšine sa všetky dokumenty zhodujú s tým, že telo uložené v hrobe niekoľko týždňov, či dokonca mesiacov, v porovnaní s inými telami neprejavovalo známky rozkladu a ani typický zápach rozkladajúceho sa tela nebol cítiteľný. Telo upírov vyzeralo podozrivo bledo, pery naberali červenkastej farby, nechty boli dlhé a hrubé, vlasy akoby nezaznamenali zmenu života a smrti, koža na niektorých miestach sa lúpala a rástla nová, tvár mala ostré hrany. Nie je známe, ako si telá mŕtvych, aj po takej dobe dokázali uchovať takúto podobu, keď iné boli v úplnom rozklade. Iné dokumenty hovoriace o upíroch vychádzajúcich z hrobov hovoria, že ich podoba sa taktiež veľmi nelíšila. Hovorilo sa o bledej pokožke, zrastenom hustom obočí, pod prepadnutými očami sa nachádzali tmavé kruhy, na koncoch prstov boli dlhé nechty, oči boli čierne a odev zosnulého potrhaný vekom, pri čom pokožka jeho samotného vyzerala akoby sa práve narodil. V niektorých krajoch sa zjavovali nebožtíkovia v podobe duchov a presne tak ako ich pochovali. No a teraz už k tým slávnym zubom, ktoré prehryznú krčnú tepnu. Zuby, o ktorých sa tak hovorí, sú akoby výmysel, no našiel som zmienky o istom Draculovi II., ktorý svojim deťom nejakým spôsobom vytvoril biologický cucací systém. Keďže celá jeho rodina trpela chudokrvnosťou, ich výzor nebol o nič lepší, ako bolo už vyššie písané, a tak sa v šialenej hlave terajšieho doktora zrodil ešte šialenejší nápad skúsiť odstrániť chudokrvnosť dočerpaním krvi z iných tvorov. Toto sa píše na rôznych webovských stránkach, ale či sa tomu dá veriť je polemizujúce. Nemôžeme vyvrátiť ani objav v malej dedinke Čelakovice v Čechách, kde sa našli pozostatky, ktoré vykazovali protivampristické zákroky a v čeľustiach sa nachádzali deviate zuby, ba čo viac, bola niektoré hroby boli v obdoby ich nálezu prísne strážené. Takýchto tajuplných nálezísk je viacej po celej Európe. Mnohé úradné dokumenty opisujú, ako sa v ústach zosnulého nachádzala krv, ale o zuboch nie je zmienka, čo je dosť škoda, a tak ostáva otázne, či zuby upírom dorastali, keď to bolo potrebné alebo im dorástli a vyčnievali z úst celú dobu ich smrti. Ľudia, ktorí boli už aj za života považovaný za upírov, boli zväčša cudzinci, či ľudia vyššieho vzrastu, pretože v dávnejších časoch bola priemerná výška ľudí omnoho menšia ako teraz, zriedkavejšie to boli ľudia s vrodenými poruchami, pigmentovými znamienkami na neobvyklých miestach, ochlpením alebo len zvláštnym výzorom. Stačilo tak málo a mohli ste byť označený za divného a ak sa k tomu pridalo nešťastie vo váženej rodine, nastali pre vás ťažké časy aj po smrti. Veľmi dobre vieme, že naši predkovia chovali k mŕtvym zvláštnu úctu, a preto museli mať pádny dôvod na zásah a otvorenie hrobu zosnulého. Stať sa upírom, teda nebolo vôbec ťažké, stačilo byť iba iný ako ostatný. Podľa iných zdrojov, ako sú moje dohady sa upírom stal človek uhryznutý upírom alebo človek, ktorý zjedol nakazené zviera a pod.

Ľudia verili, že upírom sa stávajú tí ľudia, ktorí nenašli pokoja ani po smrti alebo boli prekliati. Dosť často sa stalo, že sa zo záhrobia vracali upíry alebo duchovia s cieľom pomstiť sa svojím blízkym, ktorí mu uškodili za života. Nesmieme zabudnúť ani na prípady, ktoré hovoria o nesmrteľných a čudných ľuďoch, žijúcich samotárskym životom. Tak isto o krutých a masochistických vládcoch ako bol Vlad IV - Draconarius (1431-1476(?)), alebo Alžbeta Bathory. Podobne sa hovorilo aj o hercoch, ktorý hrali hlavnú úlohu v upírskych filmoch ako bol Belo Lugosi, Max Schreck a iný.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

:D

(:D, 8. 5. 2012 15:04)

Máš fakt super články. Najlepší blog čo som videla :D

som

(anonym, 6. 9. 2011 16:25)

som človek.. ale zistil som čo som bol munilom živote.. som hybrid všetkych rás. anjel demon upír vlk.. neklamem.. mám schopnosti viem čitat myslšienky viem presne čoho sa človek bojí a nemusím ho poznať menia sa mi oči toto všetko začalo ked boh stvoril zem stvoril mna a satana nejdem to tu opisovať ale vlkodlaj a upír su rovnako stary až nato že vlci mali pomáhať dobru aj pomáhali ale ako aj satana boh vyhnal do vyhnanstva ..boh nechcel aby sa satan rozhodoval sám a ked tak urobil ..vyhodil ho.. potom stvoril ludí a satan poslal upírov aby sa ich zmocnily.. ale na zemi boli vlci.. a tieto dve rasy proti sebe bojovali ..ale raz sa jedna upírka a vlk do seba zamilovali... upírku zabily.. a vlk to nevedel zniesť a zabil klan upírov no zabil len jeden klan.. ale vrátme sa k veci.. boh videl že ludstvo je zle..poslal nanho vodu.. a zachráneny boli silno veriaci-bezhriešny.. chcem vám povedať že boh je svojim sposobom zly.. že satan niekedy pomáha.. a ak tu su upíry a vlci demoni a anjeli.. ROK 2012 všetci vyjdu demoni upíry vlci anjeli elfi.. prídu a nastane vojna.. nebudeme vedieť kedy prídu kedy bude vojna.. ale už to začina

Re: som

(xxx, 8. 8. 2012 22:04)

Mas pravdu.. Suhlasim, sam som jeden z nich, viem ake to je.. O roku 2012 co spominas mavam stale nocnu moru a vidim tam vsetky nadprirodzene stvorenia bojovat.. Ale aj ludi.. Tento svet zanikne a ludia budu musiet odist.. ti dobri odidu do inych galaxii.. Nebudem specifikovat co som ja.. Viem preco som taky aky som.. v minulom zivote som musel spravit nieco velmi strasne aby ma Boh takto potrestal.. a vsetci mi teraz zomieraju, priatelia rodina, a Boh ma tu drzi aby ma videl trpiet zato co som v minulych zivotoch spravil.. Patrim k jednej z tych "ras" ak sa to da tak nazvat ktore si vymenoval.. A bojim sa tej vojny.. ale viem ze som pripraveny, pochopil som co som asi pred rokom a pol.. mam 17 rokov a smrti sa uz nebojim.. Zmieril som sa s tym. Ta nocna mora je stale silnejsia a silnejsia.. A v poslednej dobe mam casto deja vu, bojim sa ze to tu vypukne uz coskoro

j

(Domcek, 29. 2. 2012 19:08)

Robím o upíroch školskú prácu a táto stránka mi veľmi pomohla. ďakujem autorovi !

poradte mi!

(Naiyra, 10. 3. 2012 19:32)

Potrebujem aby ste mi pomohli pretoze v poslednom case vidim vo snoch nieco ca sa potom aj stane neviem preco a este som sa narodila v dni zatmenia mesiaca a v noci mam viac energie ako cez den a ked je spln som namesacna co sa to so mnou deje? prosim poradte mi

Zaujimam sa o vlkodlakov

(MIHAL, 24. 1. 2011 22:09)

skutocne zaujimave citanie....neviem ci upiri existuju aj ked ludi alergickych na denne svetlo je vela....ale ci ich mozno nazyvat upirmi to tazko povedat...vzdy ma viacej zaujimali vlkodlaci....skoda ze si sem o nich nedal viac ale je to dobree fakt palec hore...vlkodlaci podla mna skor existuju ako upiri len mozno nemaju taku podobu ako si ich predstavuju ludia...su to len obycajne vyzerajuci ludia trpiaci lykantropiou...aj ked v dnesnej dobe uz je mozne vsetko ale oni su tu s nami uz peknych par storocii takze neviem ci ich podoba je taka ako si ju vysvetlujuu ludia...v kazdom pripade stretnut vlkodlaka resp. lykantropa by bolo zaujimawe...

Verim v nadprirodzenost

(Martin, 17. 1. 2011 20:30)

ak upiry vazne exsituju co dufam ze existuju lebo by som sa strasne sklamal keby zistim ze nie zaujma ma tato tema uz od malicka ale stale rozmyslam nad otazkov ci je to pravda alebo neni ak je a ak si to nahodou teraz nejaky precita tak nech sa tu ozve ale myslim ze ak upiry existuju tak uz ich je podstatne malo a ziju na tych najtemnejsich miestach na zemy

Potrebujem pomoc

(Kayla, 20. 11. 2010 20:51)

nikdy ma táto téma nepriťahovala tak ako v poslednom čase. Možno je to tak, že som v poslednej dobre iná , no to je jedno. proste v sebe citim nieco ine... neda sa to popisat... zacina ma zaujimat vsetko temne, milujem lesy a vsetko s nimi spojene. vzdy za splnu mesiaca mam nekonecnu chut po krvy a mam potrebu ist von do lesa a nasytit sa krvy.
mozno vam pripadam ako blazon a mozno nim aj som, ale proste kedze viem ze ludia pocas dospievania spoznavaju hlavne samych seba...
je to priserny pocit nevediet kto vlastne ste..
ak vie niekto skuseny o upiroch alebo vlkolakoch viac, nech mi prosim napise
sunny.beach@pobox.sk
vopred dakujem

pre hunter

(ravengirl666, 27. 10. 2009 14:36)

tak ti poviem ze vtej dobe nemci boly blazni ale teraz nechcem nikoho odsudzovat...jednoducho co sa stalo v minulosti sa stalo, nikto to uz nezmeni.Kazdy clovek ma na take veci svoj nazor.Co sa pise v starych knihach a spisoch nemusi byt vzdy pravda...tak isto to je aj z bibliou....su tam zaznamenane veci ktore povazujeme za zazraky ale je to fakt pravda???jednoducho nadtym treba porozmyslat ci sa to mohlo v minulosti stat a ci je to fakt pravda:)preco by sa mali upiri a vlkodlaci umlcat???podla mna ak naozaj su tak by sa maly ukazat a nie sa skrivat v temnote...vela ludi by sa chcelo stat upirom alebo sa snim len stretnut...napriklad keby som nahodou stretla ja upira tak by som urcite nezdrhla:Djak po niektory:Dinak mas pravdu zeby niektore veci by sa nemaly nikdy dostat na povrch....ved vlady po celom svete utajuju tolko veci zeby sa ludstvo zblaznilo od strachu:D

pre ravengirl666

(hunter, 26. 10. 2009 21:24)

no co sa tyka nemcov naozaj cestovali a dokument som videl na vlastne oci!nech neveria ostatny no videl som toho vela.nieje ich len 1000 to si len oni uberaju pocet.je ich omnoho viac.ale im svetlo nikdy nevadilo ale neni svetlo ako svetlo.no nasi vedci su zadubenci.nasa rasa sa ubera momentalne do zadu.prednami kulturi boli tak vyspele ze my si to nevieme ani len predstavit.poviem ti jestvuje este jeden zaznam z minulosti a to co tam je si myslim ze neodkaze ani spilberg natocit.je to neuveritelne ale ludia zili uz v dobe dinosaurov.a hadaj ktora rasa tam najviac prekvitala?nehladaj upirov a vlkodlakov ich treba naveky umlcat.este vela veci nevedia ludia.a mozno je to tak dobre!!

pre hunter

(ravengirl666, 1. 10. 2009 18:02)

no ano:)to mas uplnu pravdu.no ludska rasa je dost nevyspitelna co sa toho tyka.zase co som ja citala tak pocas 2svetovej vojny sa nemci pokusily cestovat v case a sa im to aj podarilo ...vraj maju natoceny zaznam o smrti jezisa...ale to su len dohady..tak ti poviem rada by som vedela ze kde sa zdrzuju upiri a vlkodlaci...bo vraj upirov je na svete iba 1000 a su to obycajny ludia ...a vraj im nevadi ani svetlo ale su ajtak bledy...no neverim tomu ze v minulosti by otvorily nejaku casovu os a by sa dostaly knam...si vezmi tak ved civilyzacia nebola vtedy az tak vyspela ako je teraz ..no je este v plienkach ale no:Dnieje ti to nejake podozrive???ved musi byt nato aj nejake ine vysvetlenie:)

pre ravengirl666

(hunter, 1. 10. 2009 9:25)

nuz moja draha ticho nemusis byt aspon ne na tomto portali:)vie badaniu sa venujem od svojich deviatych ale to co som vydel naposledy mi vyrazilo dych.tak som sa este zivote nebal.zjavne vznik tychto bytosti ma na starosti ne diabol ani boh ale este cosi cudnejsie nasa samotna ludska rasa.nejakim nezmyselnym posunom casu alebo priestoru sa oni dostali knam z buducnosti a to s pekne dalekej.ty zjavne narusili celi chod situacii.nasli sme stary oltar v peru co naznacuje ze niet ocom pochybovat.je nanom urivok ktory nam hovori ze oni prisli z buducnosti ktora je prekliata diablom.a dalej tam bolo lovci su tu!zase sme sa sice posunuli trosku dalej noo nic viac.nas priatel profesor CHuckentauer z londyna nas po tomto objave zavolal tam a tak ked znova pridem dam ti vediet viac

pre hunter

(ravengirl666, 25. 9. 2009 14:30)

podla mna skor upiri vznikly nejakou mutaciou...starich pergamenoch sa tiez pise ze upiri existovale este pred nasim letopoctom...ale ajtak ludska rasa sa vyvije tisicrocia a este sa bude vyvijat...alebo moze byt aj ten pripad ze to ma spolocne nieco z ciernou magiou ale je to nepravdepodobne aj ked mam stym svoje skusenosti.Tak ti poviem ze tym davnym spisom sa da tak verit ako biblii...vela veci je tak skreslenych...a ajtak ludia v mynulosti si nevedely vysvetlit nejake javy ako napriklad kometa alebo zatmenie slnka...radsej uz budem ticho:D

pre ravengirl666

(hunter, 24. 9. 2009 19:37)

Vies ani keby som velmi chcel tak ti to nemozem povedat.vsetko este podrobne skumame a badame a snad este neco najdeme v davnych spisoch.ak hej budem tu otom informovat.neviem kedy sa vratim no dam ti vediet.medzi casom sme vsak zistili vela zaujimaveho napr to ze neco temnejsie vytvorilo rasu vlkolakou a upirov nez sme cakali.ale zatim su to len dohady a urivki zo starich pragmentov.

Pre hunter

(ravengirl666, 13. 9. 2009 16:27)

hmm velmi zaujimavy clanok...ale chcela by som vediet ze skadial si cerpal tieto informacie...z akeho zdroja, lebo by som si to rada precitala..

vrati sa snad zabudnuta rasa spet?????

(hunter, 10. 9. 2009 7:31)

Ani vlkolaci ani upiri ne su vymislom!ludia sa boja pravdy a cirkev tiez.skrivaju strasnu vec ktora tu je ale pod istou dohodou je ta vec akoby mrtva!nedajte sa oklamat recickami ze nic takeho neni vravia to len ludia ktori tomu sami veria a boja sa toho.ale tak kto si prizna vlastny strach ze?to co je tu napisane je trosku pravda no realita je ina.ani striebro ani nic nezabije upira a dokonca ani vlkolaka.tie filmi onich su dost smiesne.jediny kto upirov a vlkolakou premoze je rasa ludi ktora bola okolo roku 1222 uplne vyhladena krestanmi a vsetki zmienki vymazane teda skoro vsetky.pise sa onej len tolko(mali cosi vsebe coho sa ostatny bali a aj samotne nebo a peklo si prednimi poklaklo boli to strasny a neludski lovci ktori okrem zabijania netvorou hubili aj cirkevnych hodnostarou)nic viac sa onich nezachovalo.v roku 1222 sa este spomina smrt tisicky ludii ktori ani po smrti nemali pokoja.stohto vypliva ze upiri vlkodlaci a ostatny maju s cirkvou neco spolocne.nehladajme u zlych ludi ale utych co su pod ovcou kozou!!!

zaujimawe

(Lea, 8. 7. 2009 16:35)

Ahojte.. No dawate tu zaujimawe komentare co som si precitala... Ale ked si to tak wezmete mate niektori aj prawdu... urcite by upiri nedawali na werejnost ze su upiri... Sak by ich zacali lowit alebo nieco take nie?.... a ten co mu chutna ta krw... No moze kazdemu chutit ale tak radsej to neskusajte... Ja mam wlastne dowody preco by som sa chcela stat sa upirom lenze keby ma tak mal kto premenit...=(( Ludia ked ste pozerali Twilight a wtedy ste si powedali ze chcete byt upirom tak to nie je tak ako wo filme... Film je fantazia... Nedeje sa to podla skutocnych udalosti...A ja poznam par upirow teda iba po internete a oni su celkom mily azna to ze su drzy :D:D ... ale moc im neverim...Najradsej by som sa s nejakym stretla naziwo... Wiem mozete si myslet wlastne weci o tomto je to wasa wec... Mozno by ste si powedali ze keby prislo na " lamanie chleba" ze by som utiekla... mozte si to myslet lenze mna nepoznate... ja by som sa pustila este do horsich weci nez je len stretko s upirom :D:D.... tak ak by sa chcel niekto so mnou porozprawat a hlawne nejaky UPIRI budem cakat xP .. ICQ 386748541 .... skype leila12322221 .... a pokec nick LeuLiatQo154 .... dakujem! s pozdrawom Lilith dite

waaaw

(crystalis, 26. 6. 2009 3:02)

klobuk dole..skutocne zaujimave citanie..ja som odjakziva verila v ich existenciu, nie je predsa mozne, aby v kazdom kute sveta, v kazdom nabozenstve atd. bolo spomenute to iste..uz len to potvrdzuje, ze su to fakty..moj nazor na to je, ze sa to cele snazi cirkev ututlat (ako mnozstvo inych veci) a sveci o tom aj biblia, stary zakon..je to hriech, je to zle tak sa toho zbavme a utajme to a pokracuju v tom az dodnes
a mimo to, po tomto clanku zacinam mat dojem, ze som pra pra pra pra potomok upirov :D od malicka trpim chudokrvnostou..kym moj brat pri odberoch krvi odpadaval, ja som vzdy fascinovane pozerala na tu krv (od malicka az doteraz)..ked som sa porezala tak asi ako vela ludi, som si krv vysala a casto som sa pristihla pri tom, ak sa roznymi sposobmi snazim, aby mi ta krv neprestala tiect..casto sa mi stavali nevysvetlitelne veci..ludia v mojom okoli su vzdy unaveni aj ked nikdy som si nemyslela, ze by to mohlo byt kvoli mne, az teraz po precitani tohoto clanku..nedisponujem sice nijakou extremnou fyzickou silou ale na moju chuducku postavu mam sil dost..vzdy som uprednosnovala noc pred dnom a rada som prechadzam po cintorinoch, je tam ista energia, ktora ma pritahuje..a teraz nieco o vyzore - mam dlhe rovne cierne vlasy a krvavo cervene pery, farbu pokozky mam podla mna normalnu, aj ked mi ludia casto hovoria, ze som biela jak stena
nikdy som si nemyslela, ze som upir ale istu podobnost tam vidim..ale nebojte sa, nie som na psychiatriu :D

super

(mano, 31. 5. 2009 20:08)

ty kokos ty to odkial beres clekom putave texty ale fakt na dlhsie citanie nieco som precital ale mna skor zaujmaju vlkodlaci a nie upiri o tych si tam mohol viacej napisat ale aj tak to nemalo chibu:D

wow

(fanyxp18, 19. 5. 2009 18:52)

taq lepsi clanok som este necitala!!! fakt super...len mam jednu otazku...z akych zdrojov si ziskal informacie?? prosim ta odpis na moj e-mail: fanyxp18@azet.sk chcela by som sa dozvediet o upiroch viac....dakujeem